top of page

Avís Legal (TravelZen.info)

Avís i informació legals i la seva acceptació

El present avís legal regula l'ús de l'servei de l'portal "www.travelzen.info" (en endavant, "TravelZen.info") posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del Portal implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per TravelZen.info en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a l'Portal. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que aquell pot patir modificacions.

Condicions d'accés i utilització del portal

TravelZen.info és un portal que té per objecte la prestació de determinats serveis en el camp de la informació a través de continguts d'elaboració pròpia o mitjançant enllaços amb els respectius prestataris de serveis. Tant l'accés al web de TravelZen.info com l'ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d'exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix o ho usa, no responent TravelZen.infode cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació.

TravelZen.info no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, excloent, especialment, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d'altra índole en usuaris i TravelZen. info Així com de webs que es puguin enllaçar electrònicament (link), directament o indirectament, a través d'al web de TravelZen.info

Temporalment, s'inclouran a la pàgina principal enllaços a les pàgines web de tercers amb els quals no hi hagi cap relació, entenent-se que aquests enllaços ho són només a efectes publicitaris per al seu titular i declinant qualsevol responsabilitat derivada de la seva inclusió. Es reserva el dret de qualsevol propietari per sol·licitar l'eliminació dels enllaços amb les seves pàgines i la immediata suspensió en l'ús dels seus noms, marques o logotips en TravelZen.info

D'altra banda, i en relació amb els productes o serveis que puguin ser adquirits a través d'aquesta pàgina, TravelZen.info rebutja qualsevol
responsabilitat que pogués derivar-se, limitant-se la tasca de TravelZen.info a posar en contacte a les persones interessades en l'adquisició de béns i serveis amb la respectiva empresa venedora, mantenint-se a l'marge dels possibles vincles que contractual o extracontractualment poguessin unir a tots dos.

TravelZen.infot es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i continguts de l'web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, TravelZen.info es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís. Igualment, no es responsabilitzarà de qualsevol error tècnic o humà que pogués produir la suspensió temporal o definitiva d'aquest servei.

Condicions de el Servei de Sol·licitud d'Informació

Mitjançant el Servei de Sol·licitud d'Informació (Contacte càmping), els Usuaris poden enviar missatges de petició d'informació a diversos allotjaments anunciats al Portal.
Perquè l'usuari pugui enviar un missatge no cal que sigui Usuari registrat de TravelZen.info

La prestació de Servei de Sol·licitud d'Informació per part de TravelZen.info té caràcter gratuït. Per utilitzar el servei de Sol·licitud d'Informació, els Usuaris han de proporcionar certes dades de caràcter personal, i voluntàriament decideixen si autoritzen a TravelZen.infopara la seva incorporació a l'Registre de Usuarios.TravelZen.infotratará de forma automatitzada les Dades Personals per als usos i amb les finalitats així com sota les condicions definides en la seva Política de Protecció de Dades.

TravelZen.infot no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan de el Servei de Sol·licitud d'Informació.

Campings.net s'exclou davant de l'usuari de qualsevol responsabilitat o obligació derivada de l'oferta o contractació de productes realitzada als allotjaments anunciants.

Registre d'Usuari

Amb caràcter general l'accés a l'Portal no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, TravelZen.info condiciona la utilització d'alguns dels Serveis al previ ompliment de l'corresponent registre d'Usuari.

Condicions de Servei Tauler d'Anuncis si n'hi ha
Les presents Condicions Generals no regulen la realització d'ofertes ni la contractació de productes o serveis oferts en el Servei tauler d'anuncis de l'Portal, que seran lliurement determinades, en cada cas, pels usuaris que ofereixin els seus productes o serveis.

Mitjançant el Servei Tauler d'Anuncis, TravelZen.info posa a disposició dels Usuaris determinades pàgines que fan possible la publicació i consulta d'anuncis que contenen ofertes de compravenda o intercanvi de productes.
Aquestes pàgines té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca d'informació i ofertes sobre els productes i, si escau, l'accés a la
possibilitat de contractar els Productes amb els tercers Anunciants.

La prestació de Servei Tauler d'Anuncis per part de TravelZen.info té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix la prèvia subscripció o registre per accedir a la mateixa, encara que sí pot ser necessari el registre per que l'Usuari pugui participar de forma activa. En conseqüència, per utilitzar el Servei Tauler d'Anuncis, els Usuaris han de proporcionar prèviament a TravelZen.info certes dades de caràcter personal a través del formulari de Nou compte que. TravelZen.info tractarà automatitzadament les dades personals per als usos i amb les finalitats així com sota les condicions definides en la seva Política de Protecció de Dades.

ELS ANUNCIANTS ACTUEN EN TOT CAS EN EL SEU NOM I pel seu compte, TANT EN RELACIÓ AMB L'OFERTA COM AMB LA POSSIBLE CONTRACTACIÓ DELS PRODUCTES. TravelZen.info NO PATROCINA, GARANTEIX NI RESPON PER L'ACTUACIÓ DELS ANUNCIANTS.

CAMPINGS.NET no té l'obligació DE CONTROLAR I NO CONTROLA L'OFERTA I COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES OFERTS AL MERCAT EL PORTAL, NI LES OFERTES DE DITS PRODUCTES, NI LES CONDICIONS DE VENDA DELS PRODUCTES ACORDADES PELS ANUNCIANTS, NI EL COMPLIMENT PER PART DELS ANUNCIANTS DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA VENDA DELS PRODUCTES.

L'Usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús de el Servei Tauler d'Anuncis té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

TravelZen.info S'EXCLOU DAVANT DE L'USUARI QUALSEVOL RESPONSABILITAT O OBLIGACIÓ DERIVADA DE L'OFERTA O CONTRACTACIÓ DE PRODUCTES REALITZADA PELS ANUNCIANTS PER MITJÀ OA ARREL DEL SERVEI MERCAT I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE FORMA EXHAUSTIVA, PER LA LICITUD, QUALITAT I ABSÈNCIA DE DEFECTES DELS PRODUCTES OFERTS PER O CONTRACTATS AMB ELS aNUNCIANTS, I PEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PELS aNUNCIANTS MITJANÇANT L'OFERTA I ELS CONTRACTES REALITZATS, I PELS CONTINGUTS I INFORMACIONS INCLOSOS AL MERCAT EL PORTA Lwww.travelzen.info

Protecció de Dades

COM PROTEGIM LES SEVES DADES PERSONALS?


1. Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades personals?
Responsable de l'tractament: Adreça postal: C / Escola, 22 Almeria. Correu electrònic: travelzen.info@gmail.com

2. Amb quina finalitat continuarem tractant les seves dades personals?
Tractem les dades personals dels usuaris amb la finalitat d'oferir-los els serveis informatius i de màrqueting digital deTravelZen.info, dirigida per ENRIQUE CORDON, i l'enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

3. Quant de temps conservarem les seves dades personals?
Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys, de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
La base legal per al tractament de dades és el consentiment que ens va oferir durant la seva recollida.

5. A què destinataris es comunicaran les seves dades personals?
Les dades no es comunicaran a cap altra entitat, excepte en casos d'obligació legal.

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?
Podeu accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per les quals van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició de el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Podrà revocar el consentiment a l'enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a travelzen.info@gmail.com

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació a l'respecte de qualsevol d'aquests drets, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb número de registre 2092651581.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per parteTravelZen.info t per a realitzar les següents finalitats:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel TravelZen.info, així com per part dels col·laboradors o parthners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part TravelZen.info i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de l'Càmping. Realitzar estudis estadístics. Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari en el lloc web de TravelZen.info.

Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
TravelZen.info informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, TravelZen.infono garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

TravelZen.info garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, a través dels següents mitjans:

TravelZen.info correu electrònic: travelzen.info@gmail.com. Podrà contactar mitjançant Telf.: 610978830

De la mateixa manera, l'usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l'apartat donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part de TravelZen.info.

De la mateixa manera, TravelZen.infot ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats .


Codi de Conducta

El Principi bàsic de TravelZen.info és el sentit comú i l'educació, volem que conegueu aquests bonics racons on gaudir d'aquest merescut descans i transmeteu les vostres experiències als altres. Les denúncies de mal servei es fan davant la llei, mitjançant fulls de reclamacions existents al càmping i / o en els organismes oficials pertinents per a això.

Vostè garanteix i manifesta el seu dret i autoritat per vincular-se als termes d'aquest codi de conducta, en cas contrari no podrà utilitzar les seccions o continguts de TravelZen.info L'actual codi de conducta l'autoritza a utilitzar les seccions de TravelZen.info amb total llibertat, mantenint sempre la correcció deguda i el respecte mutu entre usuaris d'aquest mitjà de comunicació, acceptant i acatant les sancions que es derivessin de qualsevol incorrecció. L'acceptació de aquest codi de conducta i en l'ús de la seva llibertat li fa responsable dels escrits signats sota el seu nick, protegit mitjançant contrasenya, eximint d'aquesta forma de tota responsabilitat a l'administrador o administrador de TravelZen.info, dels seus continguts. La reiteració en qualsevol conducta mereixedora de sanció per la seva banda comportarà la seva expulsió directa i definitiva, no podent a partir d'aquest moment tornar a fer ús d'aquest mitjà amb el seu compte d'usuari, llevat de decisió expressa de l'administrador o dels administradors de TravelZen. info. S'entén com a conductes punibles o mereixedores de sanció les següents, quedant els administradors de TravelZen.infot en llibertat de canviar o modificar alguna o totes, o fins i tot afegir les que creen necessàries.
Ús incorrecte dels mitjans o dades de TravelZen.info Qualsevol falsedat en les dades personals o d'inscripció.

La utilització de paraules o expressions que menyspreïn o difamen a qualsevol dels components o usuaris de TravelZen.info.

La utilització de la xarxa per a distribució / promoció de documents o informació de contingut sexual o pornogràfic o qualsevol altre prohibit per la llei, així com els de mal gust ..

La utilització de missatges en què es pretengui posar en dubte l'honorabilitat, o fins i tot crear el més mínim dubte d'ella, de qualsevol usuari de TravelZen.info

La utilització reiterativa d'expressions malsonants de forma gratuïta o sense raonament que les validi.

L'ús de la xarxa per a distribució de publicitat aliena a TravelZen.info així com un ús deslleial de la mateixa.

La utilització de l'estructura de TravelZen.infot per a la difusió de qualsevol forma d'Spam.

La decisió d'expulsió temporal o definitiva de qualsevol usuari que incompleixi el present codi de conducta, o de qualsevol mesura sancionadora que es decidís prendre, serà sempre en última instància de l'administrador o administradors de TravelZen.info.

Opinions d'Allotjaments

TravelZen.info no es fa responsable dels Missatges enviats pels usuaris. TravelZen.info es reserva el dret a retirar qualsevol missatge sense previ avís que incompleixi les pautes.

No s'admeten opinions que siguin:

- Ofensives o de llenguatge groller

- Mitjà de denúncies

- Pujar vídeos, fotos o enllaços als mateixos com a mitjà de denúncia sobre l'estat dels allotjaments

- Crítiques personals a empleats o directiva

- De contingut irrellevant per a la resta de campistes

- Poc desenvolupades, insuficientment raonades o poc objectives

- Recomanant altres establiments de la competència

Per contactar amb www.TravelZen.info per denunciar la infracció d'aquestes normes, o qualsevol altra cosa, utilitzin els enllaços de denúncia de cada cometari.

PUJAR FOTOGRAFIES I VÍDEOS O ENLLAÇOS.
1. Condicions generals d'ús dels serveis de servidor d'imatge i la seva acceptació
La posada a disposició i l'ús de el Servei per part de l'Usuari s'entendrà, en tot cas, supeditada a l'estricte compliment per part d'aquest dels termes recollits en les presents Condicions i / o l'Avís Legal.
Si l'Usuari decideix no acceptar les presents Condicions, i / o, si s'escau, les Futures Condicions, i l'Avís Legal, s'haurà d'abstenir d'accedir i / o utilitzar el servei ofert per TravelZen.info
2. Objecte i Descripció de l'servei
L'objecte de les Condicions és la prestació de servei de servidor d'imatge gratuït a través d'Internet. Els Usuaris, de forma gratuïta i prèvia pujada de el fitxer d'imatge a través de qualsevol dels formularis de pujada d'imatge del web www.TravelZen.info, pujaran de forma automatitzada una imatge a servidor de TravelZen.info.
3. Obligacions dels Usuaris
L'Usuari es compromet a utilitzar el servei de conformitat amb la llei, aquestes Condicions i la Política de Protecció de Dades de el mateix, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
L'Usuari s'obliga doncs a abstenir d'utilitzar el servei amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen aquestes Condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir la normal utilització o gaudi de l'servei per part d'altres usuaris. En particular, ia títol merament enunciatiu i no exhaustiu, queda prohibida la transmissió, difusió o posada a disposició de tercers a través de el servei, d'imatges que:
A. De qualsevol forma assetgin, aguaitin, amenacin o abusin a altres persones o empreses. B. Incorporin continguts obscens o censurables o que puguin ferir la sensibilitat de qualsevol tercer que puguin accedir-hi. C. Difonguin continguts que puguin infringir o vulnerar els drets legals dels altres, com a material difamatori o el contingut infringeixi qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial. D. animin a altres a infringir aquestes Condicions i / o les obligacions legals que estableix el marc normatiu vigent. E. Es utilitzin per a fins comercials, publicitaris o il·lícits; així com per a la transmissió de correu brossa, spam, cadenes o distribució massiva de missatges no sol·licitats. F. Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions. G. Servidor d'imatge destinats a vulnerar o proporcionar informació de com violar sistemes de seguretat. H. Continguin pornografia. I. Com a mitjà de denúncia sobre l'estat dels càmpings i allotjaments
L'usuari autoritza la cessió de la foto, imatge, avatar, emotico o qualsevol format digital pujada a el portal TravelZen.info des de qualsevol dels seus formularis d'upload, així com l'ús de l'arxiu pujat, en qualsevol mitjà ia través de qualsevol forma de comunicació , inclosa la publicitat i / o promoció del lloc web TravelZen.info.
Per la seva banda, TravelZen.info es reserva el dret a esborrar o retirar qualsevol imatge que pugi l'Usuari de l'servei per l'incompliment del que disposen les Condicions, així com d'eliminar, retirar i / o suspendre qualsevol imatge que incorpori informació de les característiques enumerades en les lletres a a I., i tot i que no hagi quedat enunciat en les mateixes, sense necessitat de previ avís o posterior notificació.
TravelZen.info es reserva el dret de considerar una imatge "il·legal", sent l'únic responsable de la seva publicació a l'usuari. En qualsevol cas, les adreces IP des de les quals són enviades les imatges són guardades, per si alguna incorregués en algun tipus de delicte.
4. Exempció de responsabilitat
La pujada d'imatges a servidor d'imatge, així com el seu contingut, són exclusivament responsabilitat dels Usuaris que les pugen.
TravelZen.info no es fa, en cap cas, responsable de les imatges pujades pels seus usuaris i així mateix exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin ocasionar.
TravelZen.info no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat de l'funcionament de l'servei.

Càmpings propera

Des d'aquesta secció pot veure els 5 càmpings més propers a l'visitat i tingueu en compte que és un càlcul en funció de la situació GPS (o sigui, una línia recta), pel que en algunes ocasions les distàncies en ruta poden variar, ja que el programa no té en compte el traçat de les carreteres. Pel que cal prendre aquestes dades exclusivament com a orientatius. TravelZen.info no es responsabilitza de qualsevol trastorn o pèrdua de temps o ruta per la seva mala interpretació.

Ús de Cookies i de el fitxer d'activitat

El prestador pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats a el navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres de l'trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï
en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o "login".

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat de l'servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.


SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l'usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals o de caràcter alt (salut, ideologia, ...) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (https: //, ...), de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.


SORTEJOS I PROMOCIONS
1 SUBJECTE ACTIU DE LA PROMOCIÓ:
Persones físiques vives i residents legalment a Espanya durant la Promoció, majors d'edat o emancipades civilment, i que no es trobin limitats, d'acord amb la normativa legal d'aplicació, en la seva capacitat jurídica ni d'obrar.
2 MÈTODE DE PARTICIPACIÓ: ÚNIC A TRAVÉS DEL WEB O MICROSITE WEB
3 PARTICIPACIÓ: ACCÉS A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB www.TravelZen.info.
Tenint accés a internet des de qualsevol dispositiu amb aquesta disponibilitat habilitada, s'accedirà a la pàgina web www.TravelZen.info (microsite), on es reaccederá a l'enllaç habilitat en aquesta pàgina web per a la promoció, en el qual, un cop carregat completament, s'haurà .....
La participació via web requereix que el subjecte passiu faciliti una sèrie de dades a l'objecte de contactar amb el mateix cas de resultar premiat, i que s'han d'omplir manualment per l'usuari participant mitjançant la seva inclusió en l'apartat existent a l'efecte en el microsite de la pàgina web. Aquestes dades són tractades d'acord amb la política de privacitat de l'empresa promotora d'acord amb la legalitat exigible en matèria de protecció de dades, i s'incorporen a un fitxer de la seva propietat, on, en qualsevol moment, l'intervinent pot dirigir-se a l'esmentada empresa en el domicili indicat anteriorment per tal de sol·licitar informació, rectificació, oposició o cancel·lació de les seves dades.
Qualsevol dada de naturalesa personal facilitat per l'intervinent en la promoció per l'accés al web pròpia oa través de Facebook, podrà ser utilitzat per la companyia promotora a l'objecte de ser incorporat a la base de dades, o en companyies vinculades o d'ell mateix grup , amb subjecció al que s'ha exposat anteriorment ia la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. En compliment de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal), s'informa als participants que les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en concursos i promocions organitzats per TravelZen.info, i que podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se a TravelZen.infoo a travelzen.info@gmail.com
Les dades facilitades pels intervinents en la promoció han de ser reals i veraces i coincidents amb la persona aspirant a el premi, i no correspondre a menors o incapaços, ja que aquests no són adverats ni contrastats per la companyia promotora, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat en el seu tractament, danys o perjudicis o vulneració de drets, que pogués derivar-se per la seva inexactitud, alteració, suplantació ... etc., de qui els facilita.
4 REGLES APLICABLES. Les especificades en cada promoció en vigor
5 DESCRIPCIÓ DELS PREMIS DE LA PROMOCIÓ.
1.- Cada persona intervinent tindrà dret a accedir a un únic premi de la promoció en vigor
2.- El premi és personal i intransferible, i no podrà bescanviar per cap altre element, ni en efectiu ni en espècie.
1.- POSSIBILITAT DE MODIFICACIONS:
La promotora es reserva el dret a substituir o modificar el premi ofert per un altre de naturalesa anàloga o similar, si hi concorren causes alienes a l'organització o per raons de provisió de tal premi.
El premi es lliurarà a l'agraciat d'acord amb l'acordat en les presents condicions, i no és responsable la promotora de el bon funcionament o vicis dels que adoleciere el mateix, i estar en aquest cas a la garantia de fabricant i / o proveïdor de el premi.
6 CAUSES DE DESQUALIFICACIÓ D'UN PARTICIPANT A LA PROMOCIÓ. Quan s'intueixi mala fe o incompleixi el punt 14.
7 LEGISLACIÓ APLICABLE: Aquesta promoció es regeix per la legislació vigent a Espanya, i per les presents Bases
8 MODIFICACIONS I / O ANNEXOS: L'empresa organitzadora de la promoció es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, sempre que les mateixes estiguin justificades i / o no perjudiquin els participants, i es comuniquin a aquests degudament de manera fefaent o amb prou notorietat o publicitat.
9 RETENCIONS: La venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte sempre que el valor de el premi sigui superior a 300 Euros. Sense perjudici de l'anterior, el participant premiat que finalment gaudís d'el premi haurà si és el cas, i serà del seu compte i risc, l'incorporar el valor el premi en el seu corresponent declaració fiscal.
10 EXCLUSIONS: Queden expressament exclosos de la participació en aquesta Promoció tots els empleats de la companyia organitzadora de l'esdeveniment, així com els seus familiars fins al primer grau.
11 IDENTIFICACIÓ: La identitat dels participants i guanyadors s'acreditarà exclusivament per mitjà de documents oficials (DNI i passaport o NIE per a residents no nacionals). Aquests documents s'hauran de trobar en vigor a l'hora de l'inici de la promoció i fins al lliurament i gaudi de el premi en qüestió.).
12 PARTICIPACIÓ A TRAVÉS D'INTERNET. La promotora exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin generar-se per la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat de l'funcionament de el programa mitjançant el qual es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a l' mateix, i en particular, encara que no de manera exclusiva, als errors en l'accés a les diferents pàgines, i enviaments de dades de participació.
13 LLIURAMENT DE PREMIS: Els premis als guanyadors són nominatius i seran lliurats exclusivament dins del territori espanyol i el lloc que la promotora participi fefaentment a l'agraciat, per tant, la tramitació i despeses d'exportació per a un guanyador no resident a Espanya aniran a càrrec de beneficiari.
14 DRET D'ELIMINACIÓ PARTICIPACIONS FRAUDULENTES: La promotora es reserva el dret d'eliminar justificadament a qualsevol usuari que defraudi, abusi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.
15 ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES: La mera participació en aquesta Promoció suposa l'acceptació de les presents Bases com a document de caràcter obligacional que vincula els intervinents.

bottom of page